Arttırılmış Gerçeklik – Augmented Reality

arttirilmisgerceklik-Artırılmış Gerçeklik (AR), fiziksel, gerçek dünyadaki içeriklerin bilgisayar tabanlı sensörler tarafından çoğaltılarak ses, video, grafik ve GPS verisine dönüştürülmesi anlamına geliyor Bu kapsamda, gerçek görüntüler, çoğaltılmaktan çok değiştiriliyor, böylece gerçekliği algılama kapasitemiz artırılıyor. Örneğin, akıllı telefonumuzu havaya çevirdiğimizde ekranda hava durumu ekranda beliriyor, bir otele doğrulttuğumuzda boş otel odası olup olmadığını görebiliyor ve hatta odanın görüntüsünü de elde edebiliyoruz. Artırılmış gerçeklik son birkaç yılda ortaya çıkan bir teknoloji olmadığı gibi, dijital ürünlerden mobil uygulamalara ve kontakt lenslere kadar birçok alanda karşımıza çıkabiliyor.

Artırılmış gerçekliğin hedefi, gerçek bir yere ya da nesneye bilgi ve anlam katmak. Artırılmış Gerçeklik sanal gerçekliğin bir türü olsa da ondan farklı olarak bir gerçeklik simülasyonu yaratmaktansa yerine gerçek bir nesneyi ya da yeri temel alarak bireyin objeye yönelik anlayışını derinleştirmek için sahip olduğu verileri üstün teknoloji kullanarak birleştirir. Artırılmış Gerçeklik teknolojinin çeşitli boyutlarında kullanılabilir. Pek çok artırılmış gerçeklik projesinde, bireyin kullanacağı yer ya da nesne farklı açılardan görülebilir ve konuya ilişkin gözlemleme yapabilecek bir başlık ya da benzer bir ürün kullanılır. Kullanılan Artırılmış Gerçeklik ürünleri veriye ilişkin ses, görüntü ve metinleri kullanıcıya sunar. Artırılmış Gerçeklik ürünleri, gerçeği görmek için tasarlanmış birer teknoloji olarak tanımlanabilir.

Son yıllarda neredeyse tüm bireyler akıllı telefonlar ve tabletlerle artırılmış gerçeklik ürünlerini ve uygulamalarını kullanıyor. Kablolu ya da kablosuz tüm donanımlar bireylere aynı anda pek çok yerde bulunma ve nesnelere ve yerlere ilişkin deneyimlerini zenginleştirme gibi çok sayıda yeni olanak sunuyor.
Artırılmış Gerçeklik özet olarak, dünya üzerinde bulunan nesne ve yerleri, tüm gerçeklikleriyle bilgisayar ortamına aktarırlar. Kullanıcıların ihtiyaçları olan yerlerin ve nesnelerin, gerçeğinden ayırt edilemeyecek bir biçimde sanal bir sahneye veya ortama aktarılmasını sağlıyor.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisiyle yapılmış projeler, kullanıcıların duyusal algılama yoluyla görüntü, ses ve diğer özellikleri tanımlamalarını sağlamada destekleyici bir görev üsteleniyor ve bu gücü pazarlama aktivelerinde,eğitimde, film ve oyun gibi eğlence sektöründe, askeri eğitimlerde, mühendislik tasarımlarında ve sağlık alanında kullanabiliyoruz.

mobil uygulama,iphone,android,mobil uygulama geliştiren firma,mobilethinks,mobil belediye,mobil devlet,mobil saha,augmented reality,arttırılmış gerçeklik,tmob,pozitron,webrazzi,speksko,spexco,mobilion,mobilethinks,mobil gazete,mobile application,mobil aplikasyon,tikle,nexum,facebook,twitter
Copyright 2013 | MobileThinks | Her hakkı saklıdır